Είσοδος
GR | EN

Πώς θα ξεκινήσω μία προγραμματισμένη Ζωντανή Μετάδοση;

Την προγραμματισμένη μέρα και ώρα της ζωντανής μετάδοσης θα πρέπει να εισέλθετε στην υπηρεσία livestream μέσω του συνδέσμου Οι Μεταδόσεις Μου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πιστοποίησης που υπάρχουν στο email που έχετε λάβει. Στον πίνακα με τις προγραμματισμένες μεταδόσεις, πατήστε πάνω στο σύνδεσμο Μεταδώστε προκειμένου να μεταφερθείτε στη σελίδα από την οποία θα κάνετε τη μετάδοση.

step4_1

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα της μετάδοσης.

01_howto

Πατήστε Allow για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνό σας.

02_howto

Για να ξεκινήσετε τη μετάδοση πατήστε στο κουμπί Ξεκινήστε τη Μετάδοση.

03_howto

Για να σταματήσετε τη μετάδοση πατήστε στο κουμπί Σταματήστε τη Μετάδοση.

18_howto

Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο ποιότητες για τη μετάδοση σας, Κανονική και Υψηλή. Επιλέξτε Κανονική αν η μετάδοση πραγματοποιείται από γραμμή δικτύου ADSL με χαμηλό upload rate. Επιλέξτε Υψηλή αν η μετάδοση πραγματοποιείται από υψίρυθμο δίκτυο LAN.

04_howto

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα και το μικρόφωνό σας πατώντας στα κουμπιά Βίντεο και Ήχος αντίστοιχα.

05_howto

Για τις ρυθμίσεις του ήχου πατήστε στο κουμπί Ήχος. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε πάνω στο εικονίδιο με το μικρόφωνο.

06_howto

Η χρωματιστή μπάρα δείχνει ότι το μικρόφωνο λειτουργεί ενώ από το Record Volume μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του μικροφώνου.

07_howto

08_howto

Για τις ρυθμίσεις της κάμερας πατήστε στο κουμπί Βίντεο. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε πάνω στο εικονίδιο με την κάμερα.

09_howto

Στο παράθυρο που θα ανοίξει μπορείτε να επιλέξετε την κάμερα που είναι συνδεδεμένη και εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας από τη διαθέσιμη λίστα. Η κάμερα σας λειτουργεί σωστά αν μπορείτε να δείτε το βίντεο σας στο παράθυρο αυτό.

10_howto

Αν κατά τον προγραμματισμό της μετάδοσης έχετε επιλέξει τη δυνατότητα να μπορείτε να μοιράσετε την οθόνη του υπολογιστή σας, τότε θα εμφανιστεί το κουμπί Μεταδώστε την Οθόνη σας. Πατήστε το προκειμένου να ξεκινήσετε τη μετάδοση της οθόνης σας.

11_howto

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η μεταφόρτωση ενός αρχείου με κατάληξη jnlp στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε να το ανοίξετε(Open with) και στη συνέχεια να το εκτελέσετε (Run). Θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε την εκτέλεση του αρχείου οπότε κάντε κλικ στο αντίστοιχο πεδίο I accept the risk and want to run this application.
Σημείωση1: Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού προκειμένου να μοιράσετε την οθόνη σας.
Σημείωση2: Είναι απαράιτητη η ύπαρξη Java 6 ή μεγαλύτερη στον υπολογιστή σας.

12_howto

13_howto

Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με όνομα Desktop Publisher. Στο παράθυρο αυτό επιλέξτε Start Sharing για να ξεκινήσετε το διαμοιρασμό της οθόνη σας, Stop Sharing για να σταματήσετε το διαμοιρασμό της οθόνης σας, ή Exit για να σταματήσετε το διαμοιρασμό της οθόνης σας και να κλείσετε την εφαρμογή.

14_howto

Μόλις πατήσετε το κουμπί Start Sharing για να ξεκινήσει ο διαμοιρασμός της οθόνης σας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο θα σας ζητάει να παρέχετε άδεια πρόσβασης στην εφαρμογή μέσα από το τοίχος προστασίας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση επιλέγοντας Allow Access.

15_howto

Ξέρετε ότι ο διαμοιρασμός της οθόνης σας έχει ξεκινήσει, εφόσον δείτε ότι το κουμπί Start Sharing έχει απενεργοποιηθεί και πλέον είναι ενεργοποιημένο το κουμπί Stop Sharing.

Η εφαρμογή διαμοιρασμού της οθόνης διαθέτει άλλη μία χρήσιμη λειτουργία. Μπορείτε αν θέλετε να μη μοιράσετε ολόκληρη την οθόνη σας, αλλά μόνο κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι της, αν για παράδειγμα θέλετε αυτό να φαίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Προσοχή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε πριν ξεκινήσετε το διαμοιρασμό της οθόνης σας.

16_howto

Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να είναι το κομμάτι της οθόνης που θα μοιράσετε, επιλέγοντας την απόσταση Χ από το αριστερό μέρος της οθόνης και την απόσταση Υ από το πάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε το πλάτος (width) και ύψος (height) του τμήματος που θέλετε να μοιράσετε. Ένας άλλος τρόπος είναι να σύρετε τα βελάκια με το ποντίκι για να επιλέξετε το κομμάτι της οθόνης που θέλετε να μοιράσετε.