Είσοδος
GR | EN

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Ποιος έχει δικαίωμα να αιτηθεί για μια ζωντανή μετάδοση;
  Δικαίωμα αίτησης έχει οποιοσδήποτε διαθέτει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα του GUNET.
 2. Πρέπει οι τηλεθεατές μιας ζωντανής μετάδοσης να διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα;
  Όχι, δεν χρειάζεται οι τηλεθεατές μίας ζωντανής μετάδοσης να διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει μόνο για το διοργανωτή της ζωντανής μετάδοσης.
 3. Πόσοι μπορούν να παρακολουθήσουν μία ζωντανή μετάδοση;
  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θεατών που μπορούν να παρακολουθήσουν μία ζωντανή μετάδοση.
 4. Πόσο καιρό πριν πρέπει να αιτηθώ για μια ζωντανή μετάδοση;
  Μπορείτε να αιτηθείτε για μία ζωντανή μετάδοση μέχρι και ένα τέταρτο πριν από την ώρα έναρξης της.
 5. Μπορώ να προγραμματίσω 2 ζωντανές μεταδόσεις οι οποίες θα εξελίσσονται ταυτόχρονα;
  Όχι, δεν είναι δυνατός ο προγραμματισμός περισσότερων από 1 ζωντανές μετάδόσεις την ίδια ώρα, από τον ίδιο χρήστη.
 6. Μπορώ να προγραμματίσω 2 ζωντανές μεταδόσεις οι οποίες θα έχουν το ίδιο όνομα (θα μεταδίδονται από την ίδια σελίδα);
  Ναι, μπορείτε να προγραμματισέτε δύο ζωντανές μεταδόσεις οι οποίες θα έχουν το ίδιο όνομα. Οι μεταδόσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους χρονική απόσταση τουλάχιστον 25 λεπτά (η δεύτερη μετάδοση να ξεκινάει τουλάχιστον 25 λεπτά μετά το τέλος της πρώτης μετάδοσης).
 7. Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία μιας ζωντανής μετάδοσης για την οποία έχω αιτηθεί;
  Ναι, μπορείτε να τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία της ζωντανής μετάδοσης (διάρκεια, ημερομηνία, ώρα, κ.α.) μέχρι και 10 λεπτά πριν από την έναρξη της. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε οριστικά μία ζωντανή μετάδοση μέχρι και 10 λεπτά πριν ξεκινήσει.
 8. Μπορώ να παρατείνω το χρόνο μιας ζωντανής μετάδοσης που έχει ξεκινήσει;
  Όχι, δεν είναι δυνατή η παράταση μίας ζωντανής μετάδοσης εφόσον αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Όταν φτάσει η προκαθορισμένη ώρα που έχετε ορίσει τη λήξη της, τότε η ζωντανή μετάδοση θα τερματιστεί αυτόματα.
 9. Ποιες είναι οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για να κάνω μια ζωντανή μετάδοση όσον αφορά στη σύνδεση μου στο Διαδίκτυο;
  Απαιτείται γρήγορη σύνδεση LAN ή ADSL τουλάχιστον με 512Kbps uploading.

 10. Ποιες είναι οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για να κάνω μια ζωντανή μετάδοση όσον αφορά στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό;
  Απαιτείται μία webcam για τη μετάδοση του βίντεο, και ένα μικρόφωνο για την καταγραφή του ήχου.
 11. Πρέπει να εγκαταστήσω κάποιο λογισμικό για να μπορέσω να κάνω μια ζωντανή μετάδοση;
  Απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Flash Player.
  Αν θέλετε να βρείτε ποια έκδοση του flash player χρησιμοποιείτε, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Ελέγξτε την έκδοση του Flash Player
 12. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για να μοιράσω την οθόνη μου στους άλλους συμμετέχοντες της ζωντανή μετάδοσης;
  Απαιτείται η εγκατάσταση του Java Runtime Environment v6 ή μεγαλύτερη.
 13. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για να παρακολουθήσω μία μετάδοση;
  Απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Flash Player.